Badania

Dysertacja doktorska

Temat: „Model internetowej komunikacji marketingowej szkoły wyższej w zarządzaniu relacjami z interesariuszami
Termin realizacji: grudzień 2014 r. – nadal
Promotor: prof. zw. dr hab. Roman Niestrój

Projekty naukowo-badawcze

Realizacja zespołowego projektu badawczego pt. „Analiza funkcjonalności i użyteczności w zarządzaniu serwisem internetowym uczelni wyższej” w ramach badań statutowych dofinansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Termin realizacji: maj 2009 r. – grudzień 2009 r.
Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Grzywak

Realizacja zespołowego projektu badawczego pt. „System zarządzania marketingiem internetowym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” w ramach badań statutowych dofinansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Termin realizacji projektu: kwiecień 2008 r. – grudzień 2008 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek

dydaktyka

publikacje

konferencje

badania